MedcoConnect

Aplicația MedcoConnect este concepută pentru dispozitive mobile.

Cum puteți utiliza Aplicația

În schimbul acordului dvs. de a respecta  “Condiții de utilizare  MedcoConnect” , puteți:

  • descărca o copie a Aplicației pe Dispozitivul dvs. și vizualiza, utiliza și afișa Aplicația și Serviciul pe un astfel de Dispozitiv numai în scopuri personale.
  • primi și utiliza orice actualizare gratuită a Aplicației care include „patch-uri” și corecții ale erorilor pe care vi le putem furniza.

 

 

Termeni și Condiții  ale Aplicației MedcoConnect

 

1. Părțile și obiectul Termenilor și Condițiilor MedcoConnect

1.1. Termenii și condițiile (denumite în continuare și „Contractul”) au valoare contractuală între MedCo SRL. și Utilizator.

1.2. Aplicația MedcoConnect reprezintă un serviciu de conectare la dispozitive OMRON oferit de MedCo SRL (denumită în continuare “MEDCO”), societate pe acțiuni română, cu sediul social în Str. Rucăr nr.32, sector 1, București, România, Tel: (021) 666.25.22, e-mail: office@medco.ro

1.3. Obiectul prezentului Contract îl constituie furnizarea, de către MEDCO, a Aplicației „MedcoConnect”, denumită în continuare „Aplicația”.

2. Utilizarea Aplicației MedcoConnect

2.1. Accesul la Serviciul Aplicației MedcoConnect este condiționat de acceptarea prealabilă, integrală și necondiționată explicită a prevederilor termenilor și condițiilor conținute în Contract prin marcarea căsuței alăturate „Accept Termenii și Condițiile Aplicației MedcoConnect”, care se afișează la lansarea aplicației. Nemarcarea căsuței de acceptare constituie neacceptarea prevederilor Contractului și are drept consecință imposibilitatea lansării implicit utilizarea Aplicației; 

2.2. Utilizarea Aplicației se poate face doar utilizând aparate OMRON.

3. Definiții

Utilizator – prin utilizator se înțelege persoana fizică care descarcă și accesează Aplicația de pe dispozitivul său mobil compatibil.

Aplicația MedcoConnect, reprezintă un utilitar care poate conecta mai multe dispozitive OMRON la un singur telefon.

Terți – Reprezintă furnizorii dispozitivelor folosite la conectarea cu Aplicația.

4. Descrierea Aplicației MedcoConnect

4.1. Aplicația permite Utilizatorilor să acceseze mai multe dispozitive OMRON folosind un singur telefon. Accesarea Aplicației se poate face pe dispozitivele cu sistem de operare Android cu versiunea indicată de MEDCO în pagina de descriere a aplicației din Apps Center și Google Play. Versiunea minimă necesară pentru Android compatibilă cu Aplicația poate fi modificată în orice moment pentru a oferi o experiență îmbunătățită în aplicație, securitate sporită sau oricare alte motive care țin de corecții sau îmbunătățiri ale Aplicației. 

4.3. Prin Aplicația, MEDCO oferă Utilizatorilor săi un utilitar care sa gestionează măsurătorile colectate de la dispozitivelor OMRON într-o forma prietenoasă și optimizată.

4.4. Aplicația poate fi utilizată ca aplicație mobilă autonomă, care are stocare locală a măsurătorilor colectate de la dispozitive OMRON. Toate datele dvs. personale vor fi stocate numai pe dispozitivul dvs. și nu vom colecta date personale de la dvs.

4.5. Această aplicație necesită permisiunea de a accesa locația telefonului dvs. pentru a permite comunicația prin Bluetooth cu dispozitivele OMRON. Nu colectăm sau utilizăm datele privind locația. Selectând „Permiteți tot timpul” din setarea permisiunii pentru locație, Aplicația  poate transfera date de pe dispozitivele OMRON conectate chiar și când aplicația este închisă, în fundalul telefonului.

4.6. Clauzele acestui Contract se vor aplica oricărui Utilizator care a descărcat Aplicația.

5. Drepturi și obligații ale MEDCO

5.1. MEDCO va asigura respectarea confidențialității informațiilor puse la dispoziția Utilizatorului, prin intermediul Aplicației MedcoConnect, dar nu va fi, în nici într-un caz, răspunzător pentru respectarea vreunei obligații de confidențialitate în ceea ce privește informațiile pe care Utilizatorul lea dezvăluit terților sau care au fost făcute publice de către aceștia.

5.2. MEDCO garantează Utilizatorului acces limitat, în interes personal, în cadrul Aplicației și nu îi conferă dreptul de a modifica parțial sau integral Aplicația, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Aplicația și conținutul acestuia în orice altă modalitate, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Medco.

5.3. MEDCO nu va fi răspunzător pentru următoarele: (1) erori generate de software, căderi de rețea, alterarea și/sau de-securizarea informațiilor care tranzitează alte sisteme decât cele ale MEDCO sau datorate căderii rețelei oricărui alt terț; (2) folosirea frauduloasă a Aplicației de către Utilizator.

5.4. MEDCO va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Aplicației de către Utilizator în condiții de maximă securitate și confidențialitate.

5.5. MEDCO poate decide oricând asupra suspendării furnizării, modificării sau întreruperii serviciilor Aplicației cu efect imediat și fără un anunț prealabil, în scopul efectuării unor reparații sau lucrări de întreținere sau în scopul îmbunătățirii performanțelor serviciilor Aplicației sau pentru un alt motiv asemănător.

 

6. Drepturi si obligații ale Utilizatorului

6.1. Utilizatorul se angajează să folosească Aplicația, pentru uzul personal și în conformitate cu Termenii și Condițiile acceptate și să nu le exploateze în scopuri comerciale.

6.2. Utilizatorul este singurul responsabil de modul în care folosește Aplicația. Fără a prejudicia obligațiile incluse în prezentul Contract, Utilizatorul este obligat să respecte clauzele acestuia și regulamentele în vigoare ce se aplică activităților incluse în Aplicație, sub principiul bunei-credințe și moralității, ordinii publice, bunelor obiceiuri și drepturilor ale MEDCO. În mod specific, Utilizatorul este obligat să respecte reglementările privitoare la proprietatea intelectuală, protecția minorilor, protecția datelor și protecția drepturilor fundamentale.

6.3. Prin acceptarea acestui Contract, Utilizatorul se angajează că va folosi serviciile Aplicației potrivit destinației și funcționalităților acesteia.

6.4. Utilizatorul este de acord să nu folosească serviciile Aplicației în nicio acțiune frauduloasă, ilegală, deranjantă sau într-un scop abuziv sau în orice mod prin care ar putea aduce daune sau crea elemente de risc asupra societății MEDCO.

6.5. Utilizatorul se va abține de la comportamente ce nu respectă drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale MEDCO și ale Terților prin folosirea Aplicației. De asemenea, Utilizatorul va exonera MEDCO de orice reclamație, acțiune juridică sau extrajuridică ce poate să apară drept consecință a comportamentului Utilizatorului.

7. Plăți și taxe

7.1. Aplicația este furnizata gratuit.

8. Responsabilitate

8.1. MEDCO nu garantează pentru calitatea, acuratețea, exactitatea, sau corectitudinea în ceea ce privește măsurătorile ce pot fi accesate prin intermediul Aplicației și care sunt responsabilitatea Terților ce dețin drepturi pentru dispozitivele respective. Utilizatorii înțeleg să exonereze MEDCO de orice alte obligații referitoare la măsurători, în afară de corectitudinea sumelor colectate în urma folosirii de către Utilizatori a măsurătorilor respective. De asemenea, MEDCO nu va fi responsabilă pentru funcționarea necorespunzătoare a Aplicației generată de lucrări de mentenanță, incidente ce afectează Terții, configurarea defectuoasă a dispozitivului Utilizatorului sau lipsa capacității Utilizatorului de a deține un dispozitiv sau sistem de telecomunicații ce îi permit folosirea Aplicației. Utilizatorul înțelege și își asumă responsabilitatea  pentru consecințele, daunele sau acțiunile ce pot fi generate din folosirea măsurătorilor. 

 

8.2. MEDCO nu este responsabilă pentru infracțiunile oricărui Utilizator care afectează drepturile altui Utilizator, persoane, Terți, inclusiv drepturi de autor, mărci, patente, informații cu caracter confidențial, sau orice alt drept de proprietate intelectuală sau industrială. Garanțiile și obligațiile limitate, menționate în acest articol, precum și în articolele precedente, nu îți vor afecta sau prejudicia drepturile fundamentale oferite de lege. 

9. Proprietate intelectuală și industrială

9.1. Utilizatorul ia la cunoștință și respectă faptul că Aplicația precum și mărcile, logo-urile, și orice alte creații incluse în Aplicație sunt protejate de legile drepturilor de autor și că proprietatea intelectuală și industrială aparține MEDCO sau Terților.

9.2. În consecință, Utilizatorul înțelege să respecte atât prezenții Termenii și Condiții, cât și Termenii și Condițiile de utilizare și proprietatea intelectuală ale Aplicației, legislația în vigoare și drepturile de proprietate intelectuală, fiind singurul responsabil pentru nerespectarea lor.

9.3. Utilizatorul înțelege să nu lezeze orice drept de proprietate intelectuală sau industrială fiind absolut interzisă reproducerea totală sau parțială, comunicarea publică, distribuirea, sau orice altă formă de exploatare (inclusiv, dar nefiind limitat la copierea, modificarea, vânzarea, închirierea, împrumutarea, sau crearea de noi aplicații având la bază Aplicația, De asemenea, Utilizatorul înțelege să nu decompileze, dezasambleze, să folosească tehnici de inginerie inversă sau orice alte mijloace posibile pentru a obține codul sursă, efectua transformări sau publica oricare dintre elementele sau uneltele disponibile in Aplicație. Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice infracțiune comisă de acesta sau alte persoane aflate în relație de orice fel cu acesta care afectează drepturile deținătorului drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, acesta trebuind să compenseze pentru daunele produse, exonerând astfel MEDCO de orice reclamație, acțiune judecătorească sau extrajudecătorească în care este acționată în urma acestui tip de utilizare. 

10. Durata Contractului

10.1. Utilizatorul acceptă acești Termeni și Condiții din momentul în care instalează Aplicația pe dispozitivul său mobil.

11. Prevederi finale

11.1. În cazul în care Utilizatorul întâmpină un incident sau are nelămuriri în ceea ce privește Aplicația, poate contacta MEDCO prin intermediul Serviciului Clienți MEDCO. MEDCO va prelua incidentul pentru care este responsabil transferând către Terți incidentele pe care le pot rezolva aceștia. Acești Termeni și Condiții, precum și plățile și taxele aferente, pot fi modificate oricând de MEDCO, în concordanță cu legile în vigoare, pentru orice motive de natură legală, tehnică, operațională, economică, care țin de servicii sau condițiile de piață. Modificările în cadrul Aplicației vor fi comunicate Utilizatorilor afectați în pagina de descriere a Aplicației din Google Play sau Apps Center în momentul publicării lor. Închiderea Aplicației va fi comunicată Utilizatorilor pe pagina www.medco.ro/medcoconnect cu 30 de zile înainte de producerea ei.

11.2. Termenilor și Condițiilor vor fi incluse în pagina: www.medco.ro/medcoconnect

11.3.  Acestor Termeni si Condiții li se aplică legea română. MedCO SRL. își asumă dreptul de a modifica oricând aceste prevederi, cea mai recentă versiune putând fi accesată pe www.medco.ro/medcoconnect. În caz de litigii asupra interpretării sau executării Contractului, Utilizatorul se poate adresa pentru soluționarea conflictelor apărute sau în relație cu Aplicația instanțelor competente. Faptul că MEDCO nu își exercită drepturile sau nu întreprinde acțiunile prevăzute în Termeni și Condiții sau în legislația în vigoare nu va fi considerat ca fiind o renunțare a MEDCO la drepturile sale. Daca o instanță competentă determină că prevederile acestor Termeni și Condiții sunt invalide, acele prevederi vor fi eliminate din Termeni și Condiții fără să afecteze restul prevederilor, care vor rămâne în vigoare în integralitatea lor.

Relaţii cu clienţii

Consilierea oferită pacienţilor în centrul nostru, acreditat dupa norme riguroase specifice marilor companii japoneze, cum este OMRON-Healthcare, se face într-o ambianţă plăcută şi cu ajutorul unor specialişti în bioinginerie cu o bogată şi îndelungată experienţă.

PROGRAMĂRI

Strada Slobozia, nr. 22, Sector 4, Bucureşti

Telefon: 021 336 00 76

Fax: 021 336 40 28

E-mail: serviceomron[at]medco.ro

De unde pot cumpăra produsele importate de MED.CO?
Unde pot duce la reparat produsele OMRON?
Cum pot deveni distribuitor sau partener MED.CO?
© S.C. MED.CO S.R.L. 2016 TOATE DREPTURILE REZERVATE

Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai multe informaţii.

Acest website foloseşte cookie-uri, atât cookie-uri proprii cât şi cookie-uri de la terţi pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

Închide